Hubungi kami di alamat berikut:

Alamat Sekolah

 

Sekolah Kebangsaan Rompin, 73500 Rompin, Negeri Sembilan Darul Khusus

No. Telefon / Fax

 

06 – 457 7042

Facebook

 

www.facebook.com/sekolah.rompin

E-Mail

 

admin@skrompin.net