>> Lain-lain adalah bermaksud murid yang berketurunan seperti Indonesia & Bangladesh yang kini sedang menimba ilmu di sekolah ini iaitu seramai 6 ORANG.