>> Jumlah murid di sekolah ini (data dikemaskini hingga Jun 2012) adalah seramai 364 ORANG. Sila klik pautan untuk mengetahui pecahan bilangan murid bagi setiap kaum.